Bankerne pumper boligpriserne i vejret og koncentrerer ejerboliger på færre hænder

FOTO AF  MIK HARTWELL

FOTO AF MIK HARTWELL

Boligpriserne i Danmark er lige nu historisk høje: I København har priserne nået ny rekord, mens de gennemsnitlige boligpriser i hele landet er tilbage på samme niveau som før finanskrisen. 

Der er flere gængse forklaringer på, hvad der får boligpriserne til at stige i så hastigt et tempo, men vores analyse viser at prisstigningerne hverken kan forklares af stigende indkomster eller befolkningsudviklingen. Den primære forklaring på de stigende boligpriser skal derimod findes i, at banksystemet skaber for mange penge, som pumpes ind i boligmarkedet, og dermed skaber inflation i boligpriserne.

Den massive vækst i skabelsen af penge til handel med bolig har samtidig medført, at færre og færre har mulighed for at finansiere et boligkøb, hvilket har ledt til en koncentration af boligerne på færre hænder, og gjort boliger til et spekulationsobjekt frem for et sted at bo. 

Da det er Nationalbankens ærinde at sikre en stabil prisudvikling, udgør de stigende boligpriser et pengepolitisk problem, som derfor bør håndteres af Danmarks Nationalbank.

 

Finanskrisen udløste de forkerte løsninger på de forkerte problemer

FOTO AF  INZMAM KHAN

FOTO AF INZMAM KHAN

Målet med bankreguleringen, der fulgte i kølvandet på finanskrisen, var at afskærme bankerne fra for store risici. Det betyder ikke, at risici er fjernet, blot at de er blevet flyttet over på resten af samfundet. Bankerne polstrer sig med småvirksomheder og små låntageres penge, mens de fortsætter en spekulationsadfærd, der lægger grunden for den næste krise

I kølvandet på finanskrisen har man ikke taget det nødvendige magtopgør med bankerne, som bl.a. involverer en revision af deres privilegier til at kunne skabe penge gennem deres udlån og mod pant i faste aktiver.

Uden et opgør med dette privilegium fungerer den nuværende regulering, som at sige til bankerne at de endelig må blive ved med at udlåne masser af penge, de ikke har, hvis blot de tjener styrtende med penge og løber minimal risiko i processen.

Analyse bragt af Dagbladet information d. 2 september 2017.

Bankernes eksistensberettigelse ligger udelukkende i deres evne til at skabe risikovillig kapital til små virksomheder

static1.squarespace.com.jpg

For ca. to uger siden kommenterede Niels Arne Dam fra FinansDanmark på kritikken omkring, at bankerne ikke stiller tilstrækkelig kredit til rådighed for iværksættere og SMV’er. I hans indlæg “Banken skal aldrig levere den mest risikovillige kapital” kunne man læse, at bankerne ikke mener, at det er deres hovedansvar at stille risikovillig kapital til rådighed for iværksættere og SMV’er, men at denne opgave derimod pålægger investorer og iværksætterne selv.


Dette standpunkt er både besynderligt og logisk inkonsistent med FinansDanmarks tidligere synspunkter.

Making money from making money

FOTO AF  RAWPIXEL.COM

FOTO AF RAWPIXEL.COM

De danske banker høster årligt ca. 12 mia. kr. i fortjeneste på deres kontrol over pengesystemet. Det vurderer en ny rapport.

Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem den britiske tænketank New Economics Foundation og Rasmus Hougaard Nielsen og Ole Bjerg fra Gode Penge i forbindelse med deres forskning på Copenhagen Business School.

Centralbankerne genopliver den amputerede pengepolitik

FOTO AF  EPIZENTRUM

FOTO AF EPIZENTRUM

Kronik på Finans.dk, af Rasmus Hougaard Nielsen og Ole Bjerg.

Centralbankerne er aktivt begyndt at tale om indførslen af digitale kontanter, som alternativ til de penge som de private banker skaber. Det er en velkommen udvikling, men åbner op for masser af spørgsmål og diskussionspunkter: Hvordan skal pengene udstedes? Skal vi kunne betale vores skat med dem? osv.

I sidste ende hænger implementeringen af e-kroner tæt sammen med beslutningen om, hvorvidt vi vil have en valuta, hvor pengeskabelsen er ustabil og spekulativ, eller hvor den finansierer jobs og velstand for hele befolkningen. Vil vi have en svag eller en stærk valuta?