Er du gymnasielærer, højskolelærer eller efterskolelærer og kunne du godt tænke dig at engagere dine elever i finanskrise, boligbobler og pengeskabelse?

Så book Gode Penges undervisere, der pædagogisk og med entusiasme lærer dine elever, hvordan vores bank- og pengesystem fungerer og har enorm indvirkning på økonomien.

Undervisningen introducerer eleverne for penge- og banksystemets teoretiske base og konkrete funktion samt betydningen af disse. Lysten til at arbejde med økonomi skabes gennem engagerende undervisningsformer som eksempelvis pengequiz, matadorrollespil, auktion og læringsbræt.

Undervisningen styrker elevernes forudsætninger for arbejdet med komplekse samfundsøkonomiske problemstillinger og kan bruges som springbræt til øget samarbejde med matematik, historie eller erhvervsøkonomi. Undervisningen kan også danne grundlag for videre arbejde med elevernes større opgaver som SRP.

Gode Penges undervisning har til formål at udfordre eleverne i deres samfundsøkonomiske forståelse. Når eleverne får en bedre forståelse af, hvad bankernes pengeskabelse betyder for samfundet, giver det dem helt andre forudsætninger for at forstå og analysere det økonomiske kredsløb, økonomisk vækst og bæredygtig økonomisk udvikling.

 

JonasJensen.jpg

Kontakt

Jonas Jensen

Uddannelseskoordinator

jonas@godepenge.dk
+45 51926525

Foredrag

Inkluderer: 1,5 times oplæg hvor eleverne inddrages, får mulighed for at stille spørgsmål og deltager i pengequizzen.

Målgruppe: Foredraget findes i 2 niveauer: ét for elever fra 10. klasse til 2.G og et sværere fra 2.G til universitetsniveau. Materialet kan også bruges fagspecifikt for samfundsfag eller historie. Der er intet max på deltagerantal.

Pris: 3000 kr.

Det lærer de studerende:

Det tekniske: Hvordan fungerer en bank, hvordan går en bank konkurs, hvordan skabes elektroniske penge, og hvem bestemmer pengemængden.

Konsekvenser af det nuværende bank system: Bankernes udlåns betydning for boligpriserne. Betydningen af et pengesystem baseret på at gæld. Betydningen af ændringer i pengemængden. Forståels- en af demokratisk delegation og demokratisk underskud. Det finansielle systems ulighedsskabende effekter.

Debat: Fremvisning af et muligt alternativt system og diskussion af andre. Hvordan kan det demokratiske underskud i penge- politikken løses? Hvordan kan magten i den finansielle sektor deles til gavn for hele samfundet?

Foredrag + workshops

Inkluderer: Foredraget ovenfor og undervisning i 1 eller 2 moduler á 1,5 time med engagerende undervisningsformer inspireret af spil-didaktik fx læringsbræt, matadorrollespil og auktion.

Målgruppe: En enkelt klasse, materialet findes i flere niveauer, der passer til elever fra 10. klasse til 3.G.

Pris: 5000 kr.

Udover foredraget lærer eleverne:

Gode Penge-auktion: Eleverne får gennem auktionen en konkret forståelse af inflation og købekraft.

Gode Penge-Matador: Matadorrollespillet giver følelse af, hvordan det er at være fanget i en gældsfælde og hvad en gældsøkonomi egentlig er.

Gode Penges læringsbræt: Eleverne arbejder med læringsbrættet i dybden med den konkrete måde, hvorpå penge byttes, skabes og slettes i vores nuværende banksystem i samspillet mellem borgere, banker og nationalbanken.