Dato: 06-03-19

Kontakt:
Lars Mourier
lars@godepenge.dk
Tlf: 51 96 99 99

GP-logo 548x254 with text.png

Pressemeddelelse

Foreningen Gode Penge retter massiv kritik mod bankernes undervisning i folkeskolen.

I uge 11 afholdes den årlige Pengeuge, hvor de private bankers interesseorganisation, Finans Danmark, står bag undervisning af mange tusinde folkeskoleelever. Foreningen Gode Pengekritiserer undervisningen for at være yderst vildledende, og flere steder faktuelt forkert.

”Det er tydeligt at se på materialet, at det varetager de private bankers interesser. Undervisningen fortæller en ensidig og forsimplet fortælling, der på mange måder fungerer som et reklamefremstød fra de private banker”. – Lars Mourier, grundskoleansvarlig i Gode Penge.

I Pengeugen undervises der i følgende faktuelt forkerte oplysninger.

1. Pengenes historiske oprindelse

I Pengeugen påstås det, at penge udspringer fra tuskhandel, hvor almindelige mennesker indskød perler og lignende i deres byttehandler. Dette har i mange år været tilbagevist af antropologer, historikere og økonomer, som i stedet påpeger at penge oprindeligt har sit udspring af kreditudstedelse.

”Det er simpelthen ikke rigtigt, at de første penge var fysiske i form af guld eller perler. I stedet stammer penge fra konger og templers kreditudstedelse. Den historiske gennemgang i materialet repræsenterer en forsimplet forståelse af penge, hvilket generelt er gennemgående i hele materialet.” – Lars Mourier, grundskoleansvarlig i Gode penge.

2. Et lån overføres til din konto

I Pengeugens tekst ”Viden Om Penge” påstås det, at et lån overføres til låntagerens konto. Da der uden undtagelse altid skabes nye penge i forbindelse med et banklån, er det faktuelt forkert at tale om en overførsel, og det giver eleverne et forkert indtryk af bankdrift som videreformidling af indlån til udlån.

”Når en kunde opretter et lån i banken, flyttes der aldrig penge fra et sted til et andet. Banken skaber simpelthen pengene til lånet ud af den blå luft. Op mod 95% af vores penge, er i dag skabt på denne måde, og det skaber finanskriser og boligbobler. Hvis eleverne skal have en chance for at forstå de samfundsøkonomiske sammenhænge, er det essentielt, at bankerne står ved deres ansvar og oplyser om deres position som skabere af samfundets penge.” - Lars Mourier, grundskoleansvarlig i Gode Penge.


3. ”Sorte penge” er kontanter

I Pengeugen omtales ”sorte penge” som kontanter, hvilket fordrejer elevernes forståelse af hvidvask, og fralægger bankerne deres ansvar for diverse svindelskandaler.

”Bankernes undervisning giver eleverne det indtryk, at udfasning af kontanterne ville løse hvidvaskningsproblemerne, men i virkeligheden udgør kontanter en forsvindende lille del af problemerne. Hvis danske bank for eksempel skulle have benyttet sig af kontanter i den Estiske hvidvaskningsskandale, ville der ikke engang være nok kontanter i hele Danmark til at komme op i de summer. Det er meget nemmere at benytte elektroniske penge i de store svindelsager, da de hurtigt kan flyttes rundt i hele verden. Når bankerne underviser i at ”sorte penge” er kontanter, er det derfor direkte forkert, og fralægger reelt bankerne deres ansvar for diverse skandaler.” – Lars Mourier, grundskoleansvarlig i Gode Penge.

I Gode Penge opfordrer vi skoler og lærere til at forholde sig kritisk til bankernes påstande, og aldrig at lade deres materiale stå alene. Et af Gode Penges vigtigste formål er at oplyse om hvordan penge og banksystemet fungerer, og vi har derfor udviklet materiale, der supplerer Pengeugen og afliver diverse myter der fremstilles i Pengeugen.

For uddybende spørgsmål og kommentarer henvises til:

Lars Mourier, grundskoleansvarlig i Gode Penge
51 96 99 99
lars@godepenge.dk