Et pengesystem for alle - Gode Penges forslag til et effektivt & demokratisk pengesystem

pengesystemforalle.jpg
pengesystemforalle.jpg

Et pengesystem for alle - Gode Penges forslag til et effektivt & demokratisk pengesystem

150.00

Vores nye bog forklarer kort og præcist Gode Penges reformforslag. Læs den, del den og lad den fredelige og fornuftige pengerevolution starte!


Forfattere: Rasmus Hougaard Nielsen, Ib Ravn, Jonas Jensen, Tune Revsgaard Nielsen

Quantity:
Add To Cart

Forlaget Klims skriv om bogen:

Der er i disse år en bred offentlig utilfredshed med bankerne og den måde, de forvalter samfundets penge på. Medierne skriver ofte om højtlønnede bankdirektører og grådige spekulanter. I denne debatbog rettes blikket imidlertid væk fra enkeltpersoner og bankledelser og i stedet focuseres der på strukturelle og systemiske forhold. Det interessante er nemlig selve den måde, hvorpå vores penge- og banksystem er indrettet og fungerer.

Dette system favoriserer en finanssektor, der i stigende grad tjener sine egne interesser og ikke samfundets. Samfundet har brug for finansiering af erhvervsdrivendes investeringer i produktionen af varer og ydelser og af privates køb af boliger og større forbrugsgoder. Men de sidste 3-4 årtier har vi set en finanssektor, der dels har bidraget afgørende til oppustning af boligbobler, dels har givet sig hen til spekulation i pengemarkedet for egen vinding. Finanskrisen 2008 er det seneste udtryk herfor. 

Det er på tide, at hele banksektoren reformeres.

Forfattere: Rasmus Hougaard Nielsen, Ib Ravn, Jonas Jensen, Tune Revsgaard Nielsen
Udgivelsesår: 2018
Sider: 120

Anmeldelse i Weekendavisen