Back to All Events

Den tavse pengeskabelse v. Ib Ravn

  • Copenhagen Business School (map)

Stadig flere mennesker ved, at penge er noget der skabes, enten af Nationalbanken eller som en bivirkning af private bankers långivning. Men indtil for ganske nylig har den viden ikke været særlig udbredt, i offentligheden eller blandt politikere, og heller ikke blandt bankfolk, og slet ikke – overraskende nok – blandt økonomer.

I foredraget skal vi høre mange eksempler på, hvad fagfolk og politikere ved og ikke ved om pengeskabelse, og vi skal undersøge årsagerne til uvidenheden. Èt bud gives af den belgiske fhv. centralbankmand Bernard Lietaer i det 42 sekunder lange videoklip herunder. Krugman fortalte ham personligt, hvad det koster at stikke næsen i pengesystemet: "You're killing yourself academically".

De mange interessante grunde til pengeskabelses usynlighed kan samles i tre grupper: 

  • økonomernes videnskabeligt-paradigmatiske blindhed (penge er et ligegyldigt smøringsmiddel)
  • centralbankfolks faderlige omsorg for økonomien og bankvæsenet og bestandige mistro til de folkevalgte fjolser i regering og parlament, og 
  • finans- og bankfolks økonomiske interesse i at holde pengeskabelsen uden for offentlighedens søgelys.

Foredraget holdes af Ib Ravn, lektor ved DPU/Aarhus Universitet. Han er medstifter af og bestyrelsesmedlem i Gode Penge og interesserer sig for historiske, pædagogiske og konceptuelle aspekter af pengeskabelsen.

Foredraget er på CBS på Solbjerg Plads i lokale SPs05.

Efter foredraget går alle, der har lyst, sammen på Bartof Cafe, Nordre Fasanvej 46 og fortsætter samtalen.
https://www.youtube.com/watch?v=Q6nL9elK0EY